Google+


Wat je moet weten vóór je met de Koihobby begint!

Praat over koi algemeen

Wat je moet weten vóór je met de Koihobby begint!

Berichtdoor marcus » Za 17 Okt 2009 15:52

Hallo Koivrienden,

Om vele vragen over het verschil tss Koi en andere vijverbewoners te verduidelijken zal ik met dit topic proberen om zoveel mogelijke uiteenlopende vragen betreffende het hoe en waarom van Koi en Koivijvers
uit de doeken te doen via weetjes en onderlinge verbanden... :wink:

Er is nl een aannemelijk verschil tss Koi en andere vijverbewoners zoals bvb o.a. rietvoorns, goudwinden, zeelten enz...

Koi zijn sociale vissen die onderling een rangorde kennen en waar een natuurlijke leider meestal een dominant vrouwtje de leiding neemt, ze zijn niet noodzakelijk groter, maar zijn vindingrijker en makkelijk te herkennen aan hun durf en hoe ze beter aan voedsel weten te komen... mss kan je beter dit es ff doornemen zodat je beter begrijpt over wat ik juist spreek... http://www.koisoap.nl/sociaal.htm

Ook zijn Koi eigenlijk méér vergelijkbaar met huisdieren i.p.v. vissen net omdat ze zo sociaal zijn en door de mens, zelfs honden kunnen benaderd worden... met deze laatste zou je ze ietwat kunnen vergelijken op sociaal gebied, omdat honden in normale groepsomstandigheden bijna op dezelfde wijze onderling communiceren via een roedel, met als enige verschil dat bij honden en wolven de roedelleider meestal een mannetje is.

Buiten het feit dat sommige dominante, en runner-up Koi in dezelfde groep dus feromonen afscheiden ter bescherming van het eigen ik, scheiden alle Koi tevens urine langs de schubben af!
Net zoals bij de meeste andere landdieren bestaat het grootste deel van de opbouw van het lichaam uit watermoleculen, dus nemen ze logischer wijze ook water op, en halen eruit wat ze nodig hebben in tegenstelling tot wat je zou kunnen denken, dat een vis niet zou drinken omdat ie sowieso in het water leeft...

De opname van water geschied via de kieuwen, waarom? Omdat vissen zo zuurstof uit het water halen, vissen hebben ook zuurstof nodig om te kunnen overleven, alleen in mindere mate als landwezens... In gezonde lucht zit 26% zuurstof en dat hebben wij landwezens echt nodig om goed te kunnen functioneren. Vissen daarintegen leven van een mindere dosis zuurstof, nl 6% die normaliter in gezond water te vinden is.

Als een vis door de ene of andere reden op het land terecht komt geeft ie de indruk direkt te stikken, althans dat denken we... hij hapt in het rond met heftige spasmeachtige bewegingen van de bek, maar ook omdat ie meestal op de zij gelegen is en er daardoor ook één kieuw onder het lichaamsgewicht ligt, en hij daardoor meer moeite heeft om normaal te kunnen ademen... Ook speelt het hogere zuurstofgehalte in de lucht een rol waardoor de vis eigenlijk in een soort roes terecht komt, zeg maar 'High' wordt van de plotse overdosis zuurstof die hij binnenkrijgt! :o

Door het ontbreken van water functioneert de normale zuurstoftransport niet zo goed en gaan de kiewen al snel verslijmen door gebrek aan water en bijgevolg snel dichtplakken waardoor de kieuwplaten niet meer kunnen open en dicht kunnen en de vis in een soort van trance terecht komt en stillaan gek wordt van paniek, want een vis uit het water kan niet meer doen als spartelen... aleen weet hij niet welke richting hij hiermee uitgaat en kan het dus zijn dat ie verder weg van het water gaat als juist andersom... Water is dus voor een vis belangrijk voor meerdere redenen omdat ie gebouwd is om in het water te kunnen fuctioneren!
Ook waterdruk speelt een rol en wordt als het ware bij elkaar gehouden door de omgevingsdruk van het water, zo een beetje vergelijkbaar als de romp van een boot... met dat verschil dat ie niet vòl met lucht zit, maar via de zwemblaas in het lichaam met een spier zelf de hoeveelheid zuurstof in deze blaas kan regelen waardoor ie tevens zijn zwemhoogte (diepte) zelf kan regelen, houdt maar es een volwassen Koi in het oog wanneer ie duikt... en kijk daarbij naar de kieuwen... je kan zo de zuurstofbellen uit de kieuwen zien ontsnappen! :P Tss haakjes is de stijg en daalfunctie van een onderzeeboot van dit werkingsprincipe afgeleid!

Nu datzelfde water heeft ie ook nodig voor de productie van de beschermende laag slijm die rond zijn lichaam in 2 aparte lagen ligt als bescherming tegen indringers zoals parasieten, slechte bakkies en microben... deze beschermlagen worden voortdurend vernieuwd met vers aangemaakt slijm waardoor vervuiling door de omgeving geen vat krijgt op de poriën van de vis en als het ware letterlijk buiten worden gesloten door het voortdurend zich naar de buitenkant komende slijm.

Daarom is het ook zo belangrijk dat wij mensen, tevens dragers van bacteriën en microben hier best zoveel mogelijk afblijven, je zal ook snel merken dat je Koi eigenlijk niet zo graag aangeraakt worden op het lichaam... het is dus ook heel belangrijk dat wanneer je dat wèl doet, bij Koi die dit wel toestaan... je alvorens je dit doet steeds je handen wast voor je bvb gaat voeren of gewoon je Koi wil gaan aaien! Doe dit liefst enkel in de omgeving van de bek, omdat de Koi daar méér afweer hebben als over de rest van het lichaam... net zoals alle dieren, ook mensen dit hebben in het speeksel en neus!

Nog een beduidend groot verschil tss Koi en andere vissen, is het feit dat Koi GEEN MAAG bezitten!
Het voedsel dat ze opnemen via de bek komt eerst in de keel terecht waar het wordt voorgekauwd door de keeltand... Ja een Koi bezit één tand die bovenaan in de keel naar beneden hangt en meer uit kraakbeen bestaat als uit been, en hier recht t.o. onderaan in de keel, een keelplaat bezit, waardoor het voer dus toch ietwat kan verkleind worden eer het rechtstreeks een tamelijk kort darmkanaal ingaat waar de voedingsstoffen eruit worden verteerd.

Het resultaat hiervan bij een Koi is:
1) De opname van voedsel gaat sneller, maar door de kortere darm en het ontbreken van een maag zijn er geen hulpstoffen die de voedselopname bevorderen, en de restafval wordt ook direkt doorgestuwd naar de anus, in tegenstelling van vissen mèt een maag waar de afval er pas doorkomt de dag nadien!

2) Door deze ontbrekende maag is er geen stopsignaal dat doorgeeft dat de maag vol zit, waardoor Koi gewoon kunnen blijven eten, op voorwaarde dat hun keel (mond) leeg is... Koi vullen dus zoveel mogelijk hun keel zoals wij onze mond vullen tot zover we het kunnen bolwerken om de voeding met onze tanden te kunnen voorbewerken en vermengen met speeksel dat opzich ook verteringsenzymen bevat, de Koi maakt hiervoor gebruik van het water... de ene steekt z'n mond al wat voller als de andere en dat is bij vissen en zeker Koi ook zo, en zij gebruiken hiervoor zuigtechnieken met behulp van de in en uitklappende lippen... de smaak nemen ze waar door de 4 baardharen die zich langszij de lippen net buiten de bek langs 2 kanten vooraan bevinden.

Maar door het feit dat de fijnvermalen voeding direkt door een redelijk korte darm wordt gestuwd, en bijgevolg gewoon naar de anus doorschuift naarmate de Koi blijft eten, is de tijd van opname van voedsel in de korte darm dus ook een kortere tijd gegund, want de hele boel schuift gewoon door en hopsake naar buiten!

Daarom is het zo belangrijk dat we goed in het oog houden dat we de Koi niet teveel in eens voeren, èn dat het voer zelf ook van goede kwaliteit is! Want voor de Koi blijft het in principe hetzelfde, maar... voor de Koi-voedselafval die alzo terug in het vijverwater terecht komt, is het een paar ander mouwen! Voedsel dat zo goed als niet verwerkt is, is ook rijker aan eiwitten en dus eigenlijk geen volwaarig afval!

Dit is dus de reden waarom een Koivijver zo verschilt met een gewone natuurvijver en is dè hoofdreden waarom het water dient gefilterd over een bioloog, en een vijver is ook een gesloten circuit, d.w.z. dat wanneer je je vijverwater niet wekelijks met min.10% vers water verdundt, je water sneller vervuilt!

En zelfs al letten we erop dat niemand teveel ineens binnenkrijgt, toch wordt het afval in everedigheid met natuurlijke Koi-omgevingen méér belast als normaal, en dat komt omdat wij westerlingen eigenlijk méér Koi op onze vijver houden als in werkelijkheid gezond is voor deze dieren! Als je bedenkt dat door afscheiding van natuurlijke feromonen andere vissen het signaal krijgen van how maar, jij moet kleiner blijven als ik en ergo veel meer waterinhoud ter beschikking is per vis, is het ook logisch dat we hieraan iets moeten gaan doen door gebruik van filtering!

Een goed biologisch filter moet in verhouding zijn tot je vijverinhoud, normaal gezien minstens 1/10 van de vijverinhoud bedragen, maar het medium dat het werk doet is ook heel belangrijk betreft het herbergen van Bacteriën (bakkies) die we ZELF TOEVOEGEN en die het omzettingsproces doen geschieden, je bent vet met een mooie grote filterbak met zo goed als geen hoogwaardig filtermedium, waar bij het ontbreken of te weinig herbergcapassiteit ervan praktisch geen of niet genoeg hoofdfiltering kan geschieden... toch?
Het is dus belangrijk dat je je goed informeerd naar de eigenschappen van de tig soorten verschillende filtermedia, en afhankelijk van de beschikbare ruimte die je hebt per kamer of tevens belangrijk de ruimte die je hebt om het geheel te plaatsen!

Nòg beter is om 2 of zelfs 3 aparte filterlijnen te maken, elk apart aangedreven door een keinere waterpomp, dit om méér kontakttijd te creëren met je bakkies, want als je bvb een 20cuubs vijver bezit en je filter 2cuub inhoud hebt gebruik je meestal 1 pomp van 10.000L/U dat ervoor zorgt dat je hele vijverinhoud op 2u tijd helemaal door je filter wordt gestuwd, en dat wordt algemeen aangenomen als vaste waarde, doch leert de eigen ervaring dat kontakttijd heel belangrijk is voor het goed genoeg fuctioneren van je bioloog! Ook kan je bvb best en pf apart voeden via de oppervlakteskimmer die het vuil dat via omgevingstoestanden op je wateropp. terecht komen opneemt zo een ontlasting van je bioloog bevorderen en hier sowieso geen grof afval inzit, ten hoogste zweefalgen die door UV-lampen worden gedood.
De meeste skimmers hebben een mandje bovenin de verzamelkolf zodat bvb bladeren niet in je pijpensysteem kunnen belanden, en je zelf om de 2 dagen dient leeg te maken, doe je dat niet... gaat de kolf van de skimmer vacuum trekken en de pomp gaat wanneer hiervoor beveiligd, stilvallen en uitgeschakeld! Wanneer niet beveiligd stroef draaien en door gebrek aan binnenwaterkoeling verbranden! Let hiermee op!

Filtering kan mechanisch of biologisch geschieden, maar de ervaring leert ons dat biologisch, betere resultaten opleverd als mechanisch... beter nog we gaan de 2 systemen trachten te combineren en mogelijk nog voor extra nafiltering zorgen...

Hoe werkt nou zo 'n goeie bioloog (biologisch filter) in combinatie met een voorfilter?

Een voorfilter meestal mechanisch, scheidt het grof vuil van het water... t.t.z. via een zeef, klopfilter, trommelfilter of dergelijke en een Statisch Bed (SB), dat met hetzelfde medium Origineel :Kaldness of namaak: bioflow wordt gevuld en tijdens het voorfilteren, in tegenstelling met een BWB NIET wordt belucht! Bij de eerste 3 systemen gaat het binnenkomende vervuilde water zich een weg banen naar de eerste kamer van de bioloog via de minuscuul kleine gaatjes van de zeef dat zich meestal beperkt tot de doorlaat van vervuild wate, kleiner dan 300micron, eens in de eerste kamer toegekomen ziet het water er zichtbaar schoon uit, maar dat is het nog niet! Vb: Wie al es in de Middenlandse zee heeft gezwommen dacht waarschijnlijk ook dat het water o zo mooi zuiver was, maar de werkelijkheid is jammer genoeg anders omdat dit tot één der meest vervuilde zeeën ter wereld behoort omdat alle afvalwater van alle omgevende landen erin terecht komt! :oops:

Het is dus niet omdat het water er schoon uitziet dat het ook zo is! Nee, nu moet de bioloog nog zijn werk beginnen omdat het water vol zit met amonia = urine en fijn secreet-restafval dat eerst dient omgezet naar -nog steeds gevaarlijk voor de vissen- nitriet, om vervolgens verder bewerkt te worden naar 'relatief' ongevaarlijk nitraat. Ik zeg speciaal relatief, omdat wanneer het nitraat zich na een tijd ophoopt in het gesloten circuit van de vijver, de concentratie zo hoog kan worden, dat de dosis tòch nog gevaarlijk hoog kan worden voor de vissen! Het is daarom aangeraden om toch nog voor een zekere nafiltering te zorgen via een plantenfilter (pf), of door een mechanisch aangedreven (luchtpomp) Airlift systeem: eiwitafschuimer... dat héél makkelijk zelf te maken is en dat wanneer goed afgesteld eigenlijk net hetzelfde doet als waterplanten, alleen heb je geen groendecor, en kan de boel stilvallen als de pomp zonder stroom valt!

Het voordeel echter is dat een eiwitafschuimer s' nachts blijft doorwerken terwijl de natuurlijke opname van nitraten en amonia via fotsynthese overdag, s' nachts dus door gebrek aan licht stilvalt, en een eiwitafschuimer neemt ook minder plaats t.o.v. een pf... + Een pf is meestal gevuld met lava of substraat en deze bevatten beiden metalen; Lava: fosiele metalen en Substraat omdat het metaalslakken zijn, dus de afval van staalproducerende hoogovens! Metalen zijn een ideale voedingsbron van Algen, en de pest van iedere vijverhobbyist! Een pf stopt ook met nitraat opnemen wanneer de winter aanbreekt omdat de planten dan stoppen met groeien en er niets meer wordt opgenomen/verwerkt uit het water... enkel de mechanische nafiltering door de up-flow stroming door de lava of substraat waar de waterplanten rechtstreeks in zijn gepoot (geplant en niet in grond), behoudt nog een zekere nafiltering en het voordeel van winter is dan weer de koude watertemperatuur die ervoor zorgt dat wanneer deze onder de 12°C de vissen automatisch minder tot helemaal niets meer gaan eten omdat hun metablisme (opname en verteringsbiologie) volledig stilvalt en ergo geen nieuw afval meer in het water terecht komt! Dus zijn beide nafilteringssystemen te overwegen, apart, samen of helemaal niet en dat is uiteindelijk de vrije keuze van de Koihobbyist! Zolang de Koipopulatie in goede verhouding tot de vijverruimte is, kan er in principe niet veel verkeerd gaan... ga je daar echter over, tja dan dient de zwaarte het filtersysteem mee te volgen!

In Japan echter worden andere maatstaven gehanteerd als hier en geeft men een min. van 1.5cuub vijverwater/koi aan, en zelfs bij de fervente privé-kenner 11cuub/Koi! Deze zullen natuurlijk geen of nauwelijks problemen kennen met restnitraat, maar als je de ruimte hebt, kan alles natuurlijk!

Ook heel belangrijk is te weten is hoe water in elkaar steekt en hoe je het zo goed mogelijk in dezelfde toestand houdt met de best mogelijke filtering die voor je Koi leefbaar zijn, meer nog de beste voorwaarden zijn! Meten van je waterwaarden doe je dus best wekelijks de eerste 2j na de bouw van je vijver, en na toevoeging van een nieuwe Koi... pas later mag je minderen naar 2 x per maand!
Meten is weten! En dat kunnen we niet dikwijls genoeg herhalen wil je van veel onnodig leed gespaard blijven!

Zo, dit is in grote lijnen zowat het hele vijvergebeuren in één notedop... nou ja jullie kennen ondertss al wel mijn normaal formaat van teksten zekers... :oops: Hoop dat vooral beginnelingen eruit kunnen leren wat nodig is om de Koihobby te leren begrijpen en tot een goed resultaat uit te bouwen... :goed:

Als er iets niet klopt of onvolledig is hoor ik het graag!

Groetjes, Marc. :wink:
Groetjes, Marc.
Gebruikers-avatar

marcus
 
Berichten: 4514
Geregistreerd: Vr 27 Jun 2008 12:54
Woonplaats: Heist op den Berg

Re: Wat je moet weten vóór je met de Koihobby begint!

Berichtdoor henk » Za 17 Okt 2009 15:58

nou marcus.het is een heel verhaal.maar alles wat men behoord of moet weten staat erin. :idea:

henk
 
Berichten: 2558
Geregistreerd: Zo 09 Dec 2007 8:21

Re: Wat je moet weten vóór je met de Koihobby begint!

Berichtdoor marcus » Za 17 Okt 2009 16:39

henk schreef:nou marcus.het is een heel verhaal.maar alles wat men behoord of moet weten staat erin. :idea:


Kan dit artikel eveneens bovenaan de lijst worden geplaatst zodat we nieuwelingen met vragen hiernaar kunnen doorverwijzen? Handig toch? :wink:
Groetjes, Marc.
Gebruikers-avatar

marcus
 
Berichten: 4514
Geregistreerd: Vr 27 Jun 2008 12:54
Woonplaats: Heist op den Berg

Re: Wat je moet weten vóór je met de Koihobby begint!

Berichtdoor Fujimo » Za 17 Okt 2009 17:29

Mooi stukje Marc, ik heb het met veel plezier door gelezen en er staat veel herkenbaar in.
Des al niet te plus een goed artikel voor de startende liefhebber. :applaus: :applaus: :goed:
Gr Eric
Gebruikers-avatar

Fujimo
 
Berichten: 1071
Geregistreerd: Di 05 Aug 2008 22:36
Woonplaats: 500 km ten noorden van Parijs

Re: Wat je moet weten vóór je met de Koihobby begint!

Berichtdoor Wackojacco » Za 17 Okt 2009 20:15

Respect Dr. marcus..... :applaus:

Goed en duidelijk omschreven.....dank voor deze duidelijke info..... :goed:
Niets is geheel waar.....en zelfs dat NIET....
Gebruikers-avatar

Wackojacco
 
Berichten: 234
Geregistreerd: Za 26 Jul 2008 15:53
Woonplaats: Eibergen

Re: Wat je moet weten vóór je met de Koihobby begint!

Berichtdoor Sjaakykoi » Zo 18 Okt 2009 15:02

:goed:

kort maar krachtig :wink:

...
Gebruikers-avatar

Sjaakykoi
 
Berichten: 1183
Geregistreerd: Vr 31 Okt 2008 22:14

Re: Wat je moet weten vóór je met de Koihobby begint!

Berichtdoor Ronald » Zo 18 Okt 2009 19:34

daar heeft iedereen wat aan :goed: :goed: :goed:
netjes gedaan Dr. Marcus :wink:
Gebruikers-avatar

Ronald
moderator / ass. beheerder
 
Berichten: 6462
Geregistreerd: Vr 28 Mrt 2008 18:28

Re: Wat je moet weten vóór je met de Koihobby begint!

Berichtdoor Jomy » Do 22 Okt 2009 23:05

Netjes Marc :klap
Gebruikers-avatar

Jomy
 
Berichten: 10450
Geregistreerd: Do 16 Feb 2006 22:47

Re: Wat je moet weten vóór je met de Koihobby begint!

Berichtdoor themenjo » Do 22 Okt 2009 23:16

Mooi en beknopt beschreven :goed: ,dat was er een jaar gelden nog niet toen ik begon. :(

Groeten Menno
Gebruikers-avatar

themenjo
 
Berichten: 71
Geregistreerd: Di 14 Apr 2009 1:29

Re: Wat je moet weten vóór je met de Koihobby begint!

Berichtdoor Wolfie » Do 12 Nov 2009 18:12

Hé! :D Super tof dat ik dit kon vinden. Heel nuttig om te lezen en ik haal er heel wat tips uit :wink: Bedankt!
Gebruikers-avatar

Wolfie
 
Berichten: 22
Geregistreerd: Do 12 Nov 2009 18:05
Woonplaats: Noord-Holland

Volgende

Terug naar Algemeen

Wie is er online?

Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 5 gasten